Rijksbouwmeester Floris Alkemade, Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en architect Joachim Declerck benoemd tot curatoren van IABR-tweeluik

De Nederlandse Rijksbouwmeester Floris Alkemade (FAA – Floris Alkemade Architect), de Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck (Bogdan & Van Broeck) en de Belgische architect Joachim Declerck (AWB – Architecture Workroom Brussels) zijn benoemd tot curatoren van de komende twee edities van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR), in 2018 en 2020. IABR–2018+2020 is een tweeluik met Nederland en België als werkveld en de wereld als inspiratiebron. Van voorjaar 2017 tot zomer 2020 wordt verkend tot welke kwaliteitssprong van onze steden en landschappen we in staat zijn als we doelgericht werken aan oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. IABR–2018+2020 vertrekt van de opdracht die in 2015 met de Sustainable Development Goals van de VN en het Klimaatverdrag van Parijs (COP21) op de tafel van de wereldgemeenschap is gelegd. Hiermee staat er een duidelijke stip op de horizon. Dat maakt echte richtingverandering mogelijk, een fundamentele transitie. Maar hoe pakken we dat aan? Hoe activeren we de samenleving, en niet op een defensieve maar op een positieve manier? Tot welke kwaliteitssprong van onze steden en landschappen stelt ons deze transitie eigenlijk in staat? Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck: “Het is de bedoeling om van architectuurkwaliteit, ruimtelijke kwaliteit en ecologische kwaliteit één verhaal te maken.”

De drie curatoren Alkemade, Van Broeck en Declerck zullen verkennen hoe ruimtelijke transformaties kunnen helpen om de grote maatschappelijke opgaven te beantwoorden. Het werkveld is het unieke stedelijk, ecologisch en economisch systeem van de Rijn-Maas-Schelde Delta, de lage landen waar intensief ruimtegebruik de norm is en waar we zoveel opgaven met elkaar delen. Door onze manier van leven, werken en wonen in deze verstedelijkte delta samen opnieuw te tekenen kan proactief ruimte worden gemaakt voor energietransitie en circulaire economie, voor inclusieve stedenbouw, en voor een innovatieve aanpak van de mobiliteitsproblematiek, de zorg, de wateropgave en de voedselproductie.

IABR–2018+2020 is werkplaats én platform voor een toekomstagenda. Een oproep aan architecten wereldwijd om mee te denken over hoe de maatschappelijke thema’s te koppelen aan ruimtelijke vraagstukken die urgent zijn vanwege de klimaatverandering, aan de vraag hoe we ruimte kunnen maken voor het vergroten van de fysieke en sociale weerbaarheid van onze steden en landschappen. In een tijd van radicale onzekerheid richt IABR–2018+2020 zich daarbij bewust op het bieden van handelingsperspectief, op het ontwerpen aan wat we kunnen willen, en op het verbeelden en laten zien van wat we als samenleving kunnen winnen. Rijksbouwmeester Floris Alkemade: “We moeten bij iedere ontwerpopgave op zoek naar de maatschappelijke meerwaarde. Nadenken over de toekomst, niet in termen van een dreigend verlies maar van maatschappelijke en ecologische winst.”

Ontwerpen aan de toekomst: van kwaliteit een verhaal maken. De IABR is kennisinstelling en cultureel platform tegelijk en zet de kracht van verbeelding en ontwerp doelgericht in voor échte verandering. Deze methodologie maakt het mogelijk de vele lokale en regionale initiatieven en opgaven bijeen te brengen, bestaande inzichten te delen, nieuwe kennis te ontwikkelen en die in de praktijk te testen. De curatoren pakken de kans om van de IABR nog meer dan voorheen een gedeelde ruimte te maken, die ontmoeting en interactie stimuleert. Met elkaar én met de wereld. Vooral om resultaatgericht een brug te slaan tussen de vele kleinschalige inspirerende initiatieven aan de ene kant en de enorme schaal van de maatschappelijke opgaven aan de andere kant. Nieuwe sociaal-ruimtelijke praktijken kunnen en moeten de snelheid, draagkracht én kwaliteit van maatschappelijke transities verhogen.

De stip die ‘Parijs’ op de horizon heeft gezet, dwingt ons om beter dan nu de brug te slaan tussen onderzoek en implementatie en om alle kennis die we hebben gedurfder en effectiever toe te passen in de praktijk. Een biennale- tweeluik is daarom een passende vorm. De editie van 2018, een ‘werk’- biennale, zal vooral in het teken staan van onderzoek en uitwisseling, debat en brainstorming, terwijl in 2020 de resultaten op tafel worden gelegd. IABR bestuurder-directeur George Brugmans: ‘”is fantastisch om samen met dit unieke Curator Team en alle kennis, netwerken en onderzoekscapaciteit die het meebrengt, drie jaar intensief en doelgericht aan de slag te kunnen. Met de benoeming van deze drie curatoren en met dit tweeluik kan de IABR nog meer dan voorheen voordeel halen uit het feit dat we een biennale van de 21e eeuw zijn. Voorbij aan de formule van “het festival van goede projecten” positioneren wij de cultuur als domein van waaruit gewerkt kan worden aan échte verandering – in onze eigen delta en in de wereld.”

De IABR is leadpartner van het Rijk in het kader van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De IABR is een langjarige samenwerking aangegaan met de Belgische architectuurcultuurinstelling Architecture Workroom Brussels. De twee organisaties worden actief in elkaars domein en profiteren van elkaars expertise. De inzet is het verder brengen van gezamenlijk ontwerpend onderzoek en het tonen en vooral helpen implementeren van de resultaten daarvan in Nederland en België. Als onderdeel van haar meerjarenbeleidsplan 2017 – 2020, Naar een Weerbare Stad, heeft de IABR actiegerichte samenwerkingsovereenkomsten gesloten met Resilient Rotterdam (Stadsontwikkeling Rotterdam) en met de Nederlandse Watergezant (Ministerie van Infrastructuur en Milieu). Belangrijke (onderzoek)partners bij het werken aan IABR–2018+2020 zijn het Planbureau voor de Leefomgeving, het Atelier Rijksbouwmeester, het Team Vlaams Bouwmeester, AIR en de Veldacademie. De IABR ontvangt meerjarige subsidie van de Gemeente Rotterdam en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

BRON: Persbericht IABR

Lees ook:Bekendmaking eerste resultaten samenwerkingsregeling musea
Lees ook:Mondriaan Fonds maakt namen voor samenwerkingsregeling bekend
Lees ook:Herman de Vries mag naar Biënnale van Venetië
Lees ook:Opkomend talent bij Intersections Art Rotterdam
Lees ook:Extra City Antwerpen vaart nieuwe koers

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>